Layman report – resum projecte LIFE suber. En aquest informe es recullen les accions principals i els resultats obtinguts en el marc del projecte en el què ha col·laborat Quality Suber.

Guia per la millora de la gestió de les suredes davant el canvi climàtic. Document de referència per propietaris-silvicultors i gestors de suredes en l’edició del qual han participat diversos socis destacats de Quality Suber.

Certificat de cadena de custòdia PEFC

• Política de cadena de custòdia PEFC

Tractament preventiu contra l’escaldat de l’alzina surera per la campanya de lleva 2018: Per veure el document cliqueu AQUÍ

Avisos de treballs i comunicació d’aprofitaments per finques amb instrument d’ordenació forestal. Amb una antelació de 10 dies, cal comunicar al Centre de la Propietat Forestal, la realització de qualsevol de les següents actuacions incloses en els instruments d’ordenació (PTGMF / PSGF): lleva de suro o desperegrinatge, tallada de fusta i/o llenyes, plantacions, contrucció de camins, construcció d’infraestructures i canvis en l’ús del sòl.

Podeu descargar-vos l’avís d’actuació en paper AQUÍ. Si teniu signatura digital aneu AQUÍ

Sol•licitud d’autorització d’aprofitament forestal de suro i pelagrí (finques sense pla tècnic): Podeu descargar-vos l’avís d’actuació en paper AQUÍ

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal. Vegeu informació detallada sobre quan, a on i com fer la sol•licitud a la página de prevenció d’incendis del Consorci Forestal de Catalunya fent clic AQUÍ